Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Save Foot

מדרס מיוחד עם חיישנים לזיהוי גוף זר שחודר לסוליית הנעל ,השולח התראה לאפליקציה ולבני המשפחה של המשתמש

על המיזם

מחלת הסכרת הינה מחלה בעלת מספר
השפעות על חיי החולה בינהם כף הרגל
הסכרתית אשר גורמת לחולה לא להרגיש
את כף רגלו וכתוצאה מכך להיות חשוף
לפגיעות מבלי יכולת לדעת על כך.
הפתרון לבעיית כף הרגל הסכרתית הוא המדרס
שלנו.
המדרס שלנו ,מדרס עם חיישנים אשר מזהים
אם אובייקט כלשהו נכנס אל הרגל ואם כף הרגל
מתחילה לפתח זיהום.
ההתראות על פגיעה יתקבלו
ישירות אל אפליקציה מותאמת בטלפון אשר תראה
היכן הפגיעה ותקשר את הנפגע אל רופא פנוי
בקופת החולים בה הוא חבר במידת הצורך

אודות הקבוצה

תלמידי כיתה ח ממעלה אדומים שפועלים יחד להמשך פיתוח המיזם שיזמנו יחד בשנה שעברה

מנטורינג

שותפים

רשת עמל, פדרציית לוס אנג'לס רשות החדשנות משרד החינוך Faropoint

מלאו את הפרטים ובחרו את המיזם האהוב עליכם

מיזמים נוספים