Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לו"ז התחרות

12.7

 • 15:30
  דברי פתיחה
 • 15:55
  מעבר לחדרי שיפוט ופרזנטציות חניכים
 • 16:35
  סיכום

14.7 בינלאומי

 • 17:00
  דברי פתיחה
 • 17:25
  מעבר לחדרי שיפוט ופרזנטציות חניכים
 • 18:20
  סיכום

21.7

 • 15:30
  דברי פתיחה
 • 15:55
  מעבר לחדרי שיפוט ופרזנטציות חניכים
 • 16:35
  סיכום

26.7 בינלאומי

 • 18:30
  דברי פתיחה
 • 18:55
  מעבר לחדרי שיפוט ופרזנטציות חניכים
 • 19:50
  סיכום

16.7 אקספו, תל אביב

 • 16:30
  התכנסות שופטים, סיור בדוכנים וקוקטייל עסקי
 • 17:30
  שיפוט המיזמים של הקבוצות
 • 18:00
  התכנסות אורחים וסיור בדוכנים
 • 19:15
  טקס סיום חגיגי והכרזה על הזוכים!